Днес е различно от вчера.
Паузите в безтегловност… понякога търсени нарочно.
Иначе… отричани в дадени моменти,
потопяващи в пресушеното речно корито на хиляди спомени.
Вчера беше хубаво, а днес…
Толкова сбъркани мисли… с толкова хиляди чувства… само на едно място.
Сложно е… човек… сложно е и обратното.
И да си птица е сложно.
Ловците дебнат с пушки.
Мислите убиват щастието в зародиш, когато губиш контрол.
Един ден…
Един ден всичко трябва да е…
В някои мигове се получава… радвам се… после… шамар от мисли.
Пляс… пляс… пляс…
Хайде пак ме зашемети и ме натикай в боклука.
Браво… пляс… мисли…
Отклонения…
И да си растение е сложно.
Хората с косачките идват.
Стоп… стоп… стоп…кадър… назад.
Лентата превърта…