Мъгла се е сгушила в тъмните ириси,
които бавно се сливат с нощта.
Тлеещи въглени,
танцуващи с призраци.
Пленени сълзи
в
дълбока река…
Години разхвърляни
в
заключени спомени.
Белязани дати
в
календарна игра.
Поглеждаш ли?
Дните си
Чуваш ли?
Мислите
Обичаш ли?
Някого
Без правила!
Скрити… заключени…
Плачат душите ни.
В кули от кал.
С черни следи.
Слепите дни…
Виждат сълзите ни.
Палачите дебнат
и
прикриват следи.

Тон
и
Стон
Чуваш ли?
Този тон
Чуваш ли?
Този стон
Поникнал свят в цветове от мечти.
Светло е!

Тъмно е!
Поникнали плевели.
Тъпчат в Земята…
Отлетели съдби.

Дъжд
и
Следи.
Посоки
и
Влакове.
Стъпки… безброй……
Тук и сега!
Стрелките танцуват.
Отмерват с прецизност.
Дали ги виждаш?!?
Или пак…
Не разбра!