Жан, ти се роди, но не беше точно човек.
Не разбираше какво причиняваш.
Ръцете ти раждаха демоничност, каквато дори не осъзнаваше, че притежаваш.
Искаше да постигнеш единствено съвършенство.
И го постигна, Жан.

Дори не усети болката, когато угасваха в ръцете ти.
Усещаше само следите на различните аромати.

Дали се влюби, Жан?
Почти го усетих, повярвах. Тя беше прекрасна. Дългите й копринени коси излъчваха аромат на чистота, беше красива като ангел, а в усмивката й имаше толкова жар…

Аромат, опиянение, следваше я, търсеше, криеше се…
Искаше я.

Тя се оказа главната съставка на твоето умопомрачение.

Ти…
Ангелският дявол, проплакал в нищета… роден и захвърлен в нищото…
Помрачен в чудовище, урод, психопат…
Така смятат мнозина, но някак си и те… сякаш и те всъщност те разбират…

Или просто композираш с вдъхновение, твоето ужасяващо творение.
Жан…
Дали в действителност си ужасяващото същество родено ”на дъното”?

Но… защо ми е толкова трудно да те мразя?
Противоречие. Това е чувството, което изпитвам.

Истината се ражда в очите ти, а там…
Страшно е да те разбирам, но видях…
Дали те разбрах?
Това е нереално, но беше толкова силно.
Ти не си точно човек, роден си само на книга, а после разказан и на филм, но очите ти…
Те въпреки всичко са някакси мъгливо красиви…

Точно преди да умреш, ти отново не спря да композираш.

Картината на твоята смърт, Жан, ти сам я измисли и не спря дори за миг да фантазираш.

Тогава разбра. Усети всичко.

Аромат…
Чудовищен демон и ангел в едно.

Прозря…
И тогава умря, но с истината за твоето творение.

Съвършенството, заради което живя, бе проядено от невъзможност за истинското ти живеене.

Вдъхновено от “Парфюмът” на Патрик Зюскинд