Облъчени с очи червени.
Окъпани в дъжд
Пречистени
Безброй сенки се сливат в кълбо.
С едно въртеливо движение
в друг свят се обръщат.
Оттам се подават
отново в едно,
а след това се разпръскват.
Разхвърлят душите си… една… по една…
Оставят…
Изчезващо тяло.
Кълбото от истини завличат в игра,
но само с отсечени…
Край и Начало

Заличени с
X
Правила

Но чудо!
Последното по списък е цяло.
Жокер
Упътване от паднали ангели.
Нима са съветници в тази игра?!?
Безброй сенки се сливат в едно.
При сигнал
Търсят

Мишена

Очите насочват…
Стрела… след стрела…
Право в поредното
Тяло
Облъчване
Дъжд
Хоп
Отново в кълбо.

Продължават… задъхват се…
Кислород… скок…
Задушават се…
Пропадат в дупки.
Крещят
Оправдават се…
Залагат тела
Отново… дупка… след дупка…
Пространство
Предават се

Безброй сенки се сливат в едно
и тичат към
Край и Начало

ОНТАРБО