Ураган от нищото.
Нищото свързва бездната.
Тя гледа към скалата.
Един красив клон
леко докосва едната и буза.
Тя гледа напред…
Еквилибристика…
Въздух…
Диша и усеща, че е разперила ръце.
Вече не е тъжна.
В този миг е спокойна.
Усеща го… вятър…
Тя е индигово дете.
Знае го.
Лети без страх.
Въжето е някъде в неизвестното…
Голяма работа!
Не я е страх,
че… защо ли…
Какъв смисъл има в това да се крие…
Това е тя!
Кристалните са следващите,
но първо трябва да доведе до край мисията.
Мозък…
Дясна ориентация…
Шум… дух… гледа… причаква я…
Ела… Хайде!
Път…
Аура с цвят на виолетки.
Гняв.
Неподчинение.
Тя…