Е с е и е т

к
п
р
м
н

Предназначението на очите,
насочвайки
съдържанието със стрелка
към един безучастен поглед.
Искрите от лявото
са несравними
с нежната усмивка на дясното.
Едната милва с обич,
а другата държи бич, плачейки от радост.
Непокорно рошави от вятърна тъга,
а после идва (х)
с цел
да ги приведе в ред.
Искат ли?
Всичко това е повече от… тайна…
Разсечени страни.
Съдържание, от което да се излеят всички части,
поставяйки предназначението на едно място.
Е с е и е т
Експеримент
?