Очите ти…
НЕ наяве.
Косите ти…
Евяан ЕН.
Дори не знам…
Дали…
Ще се отразя в очите ти…
Когато срещнат моите…

…мат шеиркто…
Дали…
Ти
Ще
Се

Илад
Ит
Ещ
Ес
…откриеш там…

Запечатвайки се с точен изстрел в сърцето.
Разстояние, което не спира.
Чувам… шум…
Водата ми изпраща звуци.
Да…
Усещане…
Енащесу…

Искаш да ми кажеш нещо?!?
Още…н… още..н…
ЕН
…или…
АД